Witamy

na stronach Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej powołana została do życia w roku 1991. Jest spadkobiercą i kontynuatorem działalności przedwojennej Macierzy Szkolnej, współpracuje z kierownictwami szkół i przedszkoli z polskim językiem nauczania na terenie Zaolzia, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ich oblicza, w ich pracy pozaszkolnej. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową, służy pomocą w wyposażaniu szkół i przedszkoli, bibliotek uczniowskich i nauczycielskich, w organizowaniu szkolnych imprez kulturalnych, sportowych i towarzyskich.

Spotkanie prezesów i skarbników Kół Macierzy Szkolnej 16.11.2017 więcej na 

https://www.facebook.com/Macierz-Szkolna-w-Republice-Czeskiej-1763964213895945/

 DSC_0357.JPG

 

 

 

 

Konsulat Macierz