Witamy

na stronach Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej powołana została do życia w roku 1991. Jest spadkobiercą i kontynuatorem działalności przedwojennej Macierzy Szkolnej, współpracuje z kierownictwami szkół i przedszkoli z polskim językiem nauczania na terenie Zaolzia, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ich oblicza, w ich pracy pozaszkolnej. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową, służy pomocą w wyposażaniu szkół i przedszkoli, bibliotek uczniowskich i nauczycielskich, w organizowaniu szkolnych imprez kulturalnych, sportowych i towarzyskich.

 

XV FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ - HAWIERZÓW 22.4.2017

http://www.glosludu.cz/Wiadomosci/detail/Polska_piosenka_w_top_wykonaniu/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulat Macierz