Witamy

na stronach Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej powołana została do życia w roku 1991. Jest spadkobiercą i kontynuatorem działalności przedwojennej Macierzy Szkolnej, współpracuje z kierownictwami szkół i przedszkoli z polskim językiem nauczania na terenie Zaolzia, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ich oblicza, w ich pracy pozaszkolnej. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową, służy pomocą w wyposażaniu szkół i przedszkoli, bibliotek uczniowskich i nauczycielskich, w organizowaniu szkolnych imprez kulturalnych, sportowych i towarzyskich.

Memoriał Jana Skupnia w siatkówce o puchar „Baginieckigo Gorola”

  Macierz Szkolna w RC , Harcerstwo Polski w RC- Stowarzyszenie Wspólnota Polska spotkanie dnia 12.10.2017 o wspólnych projektach na dalsze lata...

 BONISLAWSKI.jpg

 

 

 

 

 

 

Konsulat Macierz